Titan Robot on Gitex Exhibition 2009 - Dubai

Titan Robot on Gitex Exhibition 2009 - Dubai