Supra vs. hayabusa

A toyota supra vs. a suzuki hayabusa