St?tt KABB

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) hjelper synshemmede i Norge. St?tt KABB!