Senden oturu mu? Benden oturu mu?

Senden oturu mu, benden oturu mu? V2