raping your churches, burning your women

gun control freaks