Push Hands, Twei Shou, Pushing Hands, Tai-Chi-Chuan-Taijiquan-Ta

Twei Shou, Tui Sau http://www.raretaichivideos.com Push Hands, Pushing Hands Group Practices At 228 2-28 Peace Park Taipei Taiwan June 2001. Listening Energy, Sticking, Neutralizing, Adhering, Following, Peng, Lyu, Ji, An, Tsai, Lieh, Jou, Kao, Dzwo Gu, You Pang, Chung Ding. List Your Taiji School Free At http://www.worldtaichicongress.org