Push Hands, Pushing Hands, Twei Shou, Tui Sau, Tai-Chi-Chuan-Tai

Tai Chi Push Hands, Pushing Hands http://www.raretaichivideos.com Push Hands, Pushing Hands, Twei Shou, Tui Sau Training And Practice Taipei Taiwan 228 2-28 Peace Park June 2001. Get Your Tai Chi School Listed Free At http://www.worldtaichicongress.org