Obama Recites Matrix Speech

Obama Recites Matrix Speech

Barack Obama Recites Morpheus speech from the Matrix. by merrill kazanjian