nine red stars / ipainteveryday 249 / ottograph

tutorial http://www.ipainteveryday.com this is an improvisation, on a theme, from a sketch based on an idea! nine red stars baby! dit is een improvisatie op een thema, van een schets gebasseerd op een idee, met als onderwerp negen rode sterren.