mountain bike crash

mountain bike crash

riding in the alps I found this drop....