massive potato gun

a massive potato gun shoots a bottle, it dissappears