Lead - Burariido Keita & Hiroki

Suge! Chokoretto to puresento dayo