Kakaibang Mukha sa Likod ng Kamera

4-A St. Augustine...Liceo de Pakil Batch 2007-2008...Nakapaloob sa Movie na ito ang mga picture na siguradong hindi ordinaryo...Matatawa at maiinis kayo sa kakaibang makikita nyo. HAHAHA...-RD Films Production and Company. All Rights Reserved 2009...