invisible ping pong

2 guys play invisble ping pong at ffa alumni camp