Ikki Tousen Dragon Destiny opening

the 2th opening to Ikki Tousen