He Hawaii Au (I am Hawaiian)

Imua Hawaii a me honua!!!