Futari no AIrando

Tentere natsu no hit stadio "Futari no AIrando" (Melody&Yuta)