Fat guy Dances Techno

A fat guy dancing techno. Hilarity will ensue.