Chris Crocker I'm ready start war with Perez Hilton

April 21 20008 At Robertson bl Chris Crocker telling to paparazzi I'm ready start war with Perez Hilton