Andrei Arlovski vs. Roy Nelson

Andrei Arlovski vs. Roy Nelson at EliteXC: Heat