Al bunu ye Tayyip

Izmir G?ndogdu Cumhuriyet Mitingi