Akon throws a kid into audiance

Akon throws a Kid around