Amputee Creates Prosthetic Leg Out of Legos

A video showing a girl making a prosthetic leg out of Legos.